Matteo Ricci - Serviteur du Maitre du Ciel
Tác giả: Jacques Bésineau
Ký hiệu Tác giả: BE-J
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036824
Nhà Xuất bản: Desclee de Brouwer
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 215
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích