Catéchisme pour L'Eglise universelle
Tác giả: Catechisme
Ký hiệu Tác giả: CAT
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036826
Nhà Xuất bản: Libreria Editrice Vaticana
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 24
Số trang: 392
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích