Giáo lý Công giáo phổ thông - 1972
Tác giả: Giáo lý
Ký hiệu Tác giả: GIA
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036827
Nhà Xuất bản: ĐaMinh tập viện, Vũng Tàu
Năm Xuất bản: 1972
Khổ sách: 26
Số trang: 180
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036828
Nhà Xuất bản: ĐaMinh tập viện, Vũng Tàu
Năm Xuất bản: 1972
Khổ sách: 26
Số trang: 180
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036829
Nhà Xuất bản: ĐaMinh tập viện, Vũng Tàu
Năm Xuất bản: 1972
Khổ sách: 26
Số trang: 180
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích