Catecismo de la Iglesia Catolica
Tác giả: Catecismo
Ký hiệu Tác giả: CAT
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036832
Nhà Xuất bản: Un Libro Del Image Doubleday
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 17
Số trang: 864
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích