Catechismus Catholicus
Tác giả: Catechismus
Ký hiệu Tác giả: CAT
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Latin
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036833
Nhà Xuất bản: Typis Polyglottis Vaticanis
Năm Xuất bản: 1930
Khổ sách: 19
Số trang: 464
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích