Catechism for Filipino Catholics
Phụ đề: Catholic Bishops' Conference of the Philippines
Tác giả: Catechism
Ký hiệu Tác giả: CAT
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036834
Nhà Xuất bản: Ecce Word, Manila
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 706
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích