Trésor des prédicateurs, des catéchistes et des parents chrétiens
Tác giả: R. P. Billet, C.ss.R
Ký hiệu Tác giả: BI-R
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036835
Nhà Xuất bản: Cinquième Édition
Năm Xuất bản: 1929
Khổ sách: 20
Số trang: 536
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích