Baltimore Catechism No.3 - With special prayer, Mass and Glossary Sections
Tác giả: Francis J. Connell
Ký hiệu Tác giả: CO-F
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036837
Nhà Xuất bản: Benziger Brothers
Năm Xuất bản: 1949
Khổ sách: 20
Số trang: 352
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích