Tin là gặp gỡ Đức Kitô
Nguyên tác: Croire Est La Rencontre
Tác giả: R. Berthier
Ký hiệu Tác giả: BE-R
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036838
Nhà Xuất bản: R. Berthier & J. Puyo
Khổ sách: 20
Số trang: 110
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích