Initiation Chrétienne
Tác giả: Louis Bouyer
Ký hiệu Tác giả: BO-L
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036839
Nhà Xuất bản: Librairie Plon
Năm Xuất bản: 1958
Khổ sách: 18
Số trang: 187
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích