Instructions pour les Messes du Dimanche - T.1: La prière et les sacrements
Tác giả: Chanone G. Basseville
Ký hiệu Tác giả: BA-C
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036840
Nhà Xuất bản: P. Lethielleux
Năm Xuất bản: 1951
Khổ sách: 18
Số trang: 391
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036876
Nhà Xuất bản: P. Lethielleux
Năm Xuất bản: 1951
Khổ sách: 18
Số trang: 391
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích