Instructions pour les Messes du Dimanche - T.8: L'Année liturgique
Tác giả: Chanone G. Basseville
Ký hiệu Tác giả: BA-C
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T8
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036850
Nhà Xuất bản: P. Lethielleux
Năm Xuất bản: 1947
Khổ sách: 15
Số trang: 347
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036851
Nhà Xuất bản: P. Lethielleux
Năm Xuất bản: 1955
Khổ sách: 15
Số trang: 347
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích