Instructions pour les Messes du Dimanche - T.7: Les commandements de
Tác giả: Chanone G. Basseville
Ký hiệu Tác giả: BA-C
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T7
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036852
Nhà Xuất bản: P. Lethielleux
Năm Xuất bản: 1955
Khổ sách: 15
Số trang: 343
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích