Cahiers - 3: La competence catechetique
Tác giả: G. Adler
Ký hiệu Tác giả: AD-G
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036864
Nhà Xuất bản: Desclee
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 22
Số trang: 137
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích