La catéchèse dans l'Église
Tác giả: Emilio Alberich
Ký hiệu Tác giả: AL-E
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036868
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1986
Khổ sách: 22
Số trang: 269
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích