Explication Du catéchisme a L'Usage Des Diocèses De France
Tác giả: Monseigneur Audollent
Ký hiệu Tác giả: AU-
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036870
Nhà Xuất bản: Les Editions de L'ecole
Năm Xuất bản: 1947
Khổ sách: 20
Số trang: 296
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích