<< Catéchèse >>: Manuel de la foi
Tác giả: Jean - Pierre Bagot
Ký hiệu Tác giả: BA-
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036874
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 22
Số trang: 332
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích