Khắc khoải kiếm tìm - Tài liệu giáo lý cho người trưởng thành
Tác giả: Chu Văn
Ký hiệu Tác giả: CH-V
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036875
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 252
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích