Những con đường dẫn đến Thiên Chúa - Giáo lý cho người trưởng thành
Tác giả: Chu Văn
Ký hiệu Tác giả: CH-V
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036877
Nhà Xuất bản: R. Vaticano
Khổ sách: 20
Số trang: 286
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0080348
Nhà Xuất bản: R. Vaticano
Khổ sách: 20
Số trang: 286
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích