Bản bốn mối cả
Tác giả: Bản
Ký hiệu Tác giả: BAN
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036878
Nhà Xuất bản: ĐaMinh, Thái Bình
Năm Xuất bản: 1946
Khổ sách: 20
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích