Bản toát yếu sách giáo lý của Hội thánh Công giáo
Tác giả: Bản
Ký hiệu Tác giả: BAN
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036879
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036880
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0058438
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 304
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0089209
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích