120 bài ca giáo lý rước lễ
Tác giả: Bài
Ký hiệu Tác giả: BAI
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036881
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 142
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích