Hướng dẫn soạn giáo án giáo lý thêm sức - Năm 1
Tác giả: An phong
Ký hiệu Tác giả: AN-
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036883
Nhà Xuất bản: An phong
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 22
Số trang: 102
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0089942
Nhà Xuất bản: An phong
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 22
Số trang: 102
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích