Những chia sẻ về giờ giáo lý - Tập 1: Các lớp trẻ em
Tác giả: Sư huynh Luy Minh
Ký hiệu Tác giả: LU-M
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T.1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036884
Nhà Xuất bản: UBĐKCG, TP HCM
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 20
Số trang: 110
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích