Ánh sáng muôn dân - Số 3: Tháng giêng 2001
Tác giả: Ánh
Ký hiệu Tác giả: ANH
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036885
Nhà Xuất bản: GP Thành phố HCM
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 56
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích