Cử hành các mầu nhiệm và kinh nguyện Kitô giáo - P.2
Phụ đề: Tài liệu huấn luyện giáo lý viên
Tác giả: Cử hành
Ký hiệu Tác giả: CUH
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P.2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036889
Nhà Xuất bản: Giáo phận TP. HCM
Khổ sách: 19
Số trang: 112
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036890
Nhà Xuất bản: Giáo phận TP. HCM
Khổ sách: 19
Số trang: 112
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087871
Nhà Xuất bản: Giáo phận TP. HCM
Khổ sách: 19
Số trang: 112
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích