Le service de L'Evangile - 1
Tác giả: Jh. Colomb
Ký hiệu Tác giả: CO-J
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036888
Nhà Xuất bản: Desclee
Năm Xuất bản: 1968
Khổ sách: 22
Số trang: 611
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích