Aux sources du catéchisme - Histoire sainte et liturgie - T1
Tác giả: Jh. Colomb
Ký hiệu Tác giả: CO-J
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036892
Nhà Xuất bản: Desclée & Cie
Năm Xuất bản: 1961
Khổ sách: 22
Số trang: 210
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích