Cha chúng ta ở trên trời - Giáo lý lớp 1, Sách của giảng viên
Tác giả: Cha
Ký hiệu Tác giả: CHA
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Lớp 1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036893
Nhà Xuất bản: Trung tâm huấn giáo, Saigon
Năm Xuất bản: 1971
Khổ sách: 22
Số trang: 120
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036894
Nhà Xuất bản: Trung tâm huấn giáo, Saigon
Năm Xuất bản: 1971
Khổ sách: 22
Số trang: 120
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036895
Nhà Xuất bản: Trung tâm huấn giáo, Saigon
Năm Xuất bản: 1974
Khổ sách: 22
Số trang: 124
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích