La foi de l'Église
Phụ đề: Catéchisme pour Adultes Publié par la Conférence Épiscopale Allemande
Tác giả: Cardinal Danneels
Ký hiệu Tác giả: DA-C
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036901
Nhà Xuất bản: Brepols - Cerf - Le Centurion
Năm Xuất bản: 1987
Khổ sách: 22
Số trang: 443
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036906
Nhà Xuất bản: Brepols - Cerf - Le Centurion
Năm Xuất bản: 1987
Khổ sách: 22
Số trang: 443
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0069931
Nhà Xuất bản: Brepols - Cerf - Le Centurion
Năm Xuất bản: 1987
Khổ sách: 22
Số trang: 446
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích