A Catechism for Adults
Tác giả: Rev. William J. Cogan
Ký hiệu Tác giả: CO-W
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036909
Nhà Xuất bản: Acta Pub.
Năm Xuất bản: 1958
Khổ sách: 20
Số trang: 159
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích