Martin Heidegger & tư tưởng hiện đại
Phụ đề: Triết học hiện sinh vô thần - Martin Heidegger
Tác giả: Bùi Giáng
Ký hiệu Tác giả: BU-G
DDC: 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0003680
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 1027
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0007118
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 1027
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0007119
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 1027
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0010886
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 1027
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích