Linh đạo trái tim theo Thánh Kinh
Phụ đề: Kinh nghiệm tâm linh Kitô Giáo
Nguyên tác: A Biblical Spirituality of the heart
Tác giả: Jan.G Bovenmars
Ký hiệu Tác giả: BO-J
Dịch giả: Phạm Quốc Huyên
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0003685
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 265
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0010875
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 265
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích