Những nhân vật của Phúc Âm
Phụ đề: Nhân vật trong Các Tin Mừng
Nguyên tác: People of the Gospel
Tác giả: Bertram Jerome
Ký hiệu Tác giả: BE-J
Dịch giả: Nguyễn Đức Thiêm
DDC: 226.092 - Các nhân vật trong Các Tin Mừng và Sách Công Vụ Tông Đồ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0003688
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 212
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0065303
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 212
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích