Tông thư Mane Nobiscum Domine
Tác giả: Mane
Ký hiệu Tác giả: MAN
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0003732
Nhà Xuất bản: ĐGH Gioan Paul II
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 106
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích