Khoa học xã hội - 1996 - S28-30
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Khoa học Xã hội
Ký hiệu Tác giả: KHXH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1996/28-30
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0003738
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 24
Số trang: 104
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích