Scripturae Sacrae cursus completus - T. 15
Tác giả: Joannes Baptista
Ký hiệu Tác giả: JO-B
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Latin
Tập - số: T.15
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0041437
Nhà Xuất bản: Apud Editores, Parisiis
Năm Xuất bản: 1840
Khổ sách: 27
Số trang: 1456
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích