Hội nghị khoa học về quan hệ Việt Nam - Campuchia trong lịch sử
Tác giả: Hội -
Ký hiệu Tác giả: HOI-
DDC: 327.2 - Bang giao Quốc Tế
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0043045
Nhà Xuất bản: Khoa học - xã hội
Năm Xuất bản: 1980
Khổ sách: 22
Số trang: 192
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích