Thư gửi tín hữu Côlôxê và Thư gửi tín hữu ÊPhêsô
Tác giả: Edouard cothenet
DDC: 227.7 - Thư gửi tín hữu Côlôxê
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0044511
Nhà Xuất bản: Tu viện Rất Thánh Mân Côi
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 159
Tình trạng: Hiện có