Nguồn gốc loài người
Tác giả: Ghêran Nhicôlaêvich Machusin
Ký hiệu Tác giả: MA-G
Dịch giả: Phạm Thái Xuyên
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0046393
Nhà Xuất bản: Mir, Maxcơva
Năm Xuất bản: 1982
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0046726
Nhà Xuất bản: Mir, Maxcơva
Năm Xuất bản: 1982
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0065059
Nhà Xuất bản: Mir, Maxcơva
Năm Xuất bản: 1986
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0066653
Nhà Xuất bản: Mir, Maxcơva
Năm Xuất bản: 1986
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích