Problèmes D'hérédité
Tác giả: Jules Carles
Ký hiệu Tác giả: CA-J
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0046706
Nhà Xuất bản: Beauchesne et Ses Fils
Năm Xuất bản: 1944
Khổ sách: 20
Số trang: 255
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích