Création du Monde
Tác giả: Création
Ký hiệu Tác giả: CRE
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0046707
Nhà Xuất bản: Hachette
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 25
Số trang: 47
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích