La genèse de l'humanité
Tác giả: Camille Arambourg
Ký hiệu Tác giả: AR-C
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: QUE-106
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0046710
Nhà Xuất bản: Presses Universitaires De France
Năm Xuất bản: 1952
Khổ sách: 12
Số trang: 135
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0073083
Nhà Xuất bản: Presses Universitaires De France
Năm Xuất bản: 1965
Khổ sách: 18
Số trang: 128
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích