L'Homme est-il le produit de l'évolution ou de la création?
Tác giả: Homme
Ký hiệu Tác giả: HOM
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0046711
Nhà Xuất bản: New York
Năm Xuất bản: 1969
Khổ sách: 18
Số trang: 192
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0061528
Nhà Xuất bản: New York
Năm Xuất bản: 1969
Khổ sách: 18
Số trang: 192
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích