Chủ nghĩa Dacuyn trong thế kỷ 20
Tác giả: B. M. Mednikov
Ký hiệu Tác giả: ME-B
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0046722
Nhà Xuất bản: Khoa học Kĩ Thuật
Năm Xuất bản: 1981
Khổ sách: 15
Số trang: 83
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích