L'Origine De L'homme
Tác giả: M. Nestourkh
Ký hiệu Tác giả: NE-M
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0046724
Nhà Xuất bản: Mir, Moscou
Năm Xuất bản: 1976
Khổ sách: 20
Số trang: 443
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0046725
Nhà Xuất bản: Mir, Moscou
Năm Xuất bản: 1976
Khổ sách: 20
Số trang: 443
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0077401
Nhà Xuất bản: Mir, Moscou
Năm Xuất bản: 1976
Khổ sách: 22
Số trang: 446
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích