Phương pháp nghiên cứu di truyền học vi sinh vật
Tác giả: R. C. Clowes
Ký hiệu Tác giả: CL-R
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0046729
Nhà Xuất bản: Khoa học Kĩ Thuật
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 245
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích