Nguồn gốc loài người
Tác giả: Phạm Thành Hổ
Ký hiệu Tác giả: PH-H
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0046753
Nhà Xuất bản: Giáo dục
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 75
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích