The Meaning of Evolution
Tác giả: George Gaylord Simpson
Ký hiệu Tác giả: SI-G
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0046766
Nhà Xuất bản: Yale University Press
Năm Xuất bản: 1949
Khổ sách: 20
Số trang: 368
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích