Tông thư ý nghĩa đau khổ theo Kitô giáo
Tác giả: ĐGH Gioan - Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: GI-P
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000418
Nhà Xuất bản: Editions du Centurion
Năm Xuất bản: 1984
Khổ sách: 20
Số trang: 84
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0067993
Nhà Xuất bản: Editions du Centurion
Năm Xuất bản: 1984
Khổ sách: 20
Số trang: 84
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Sự kiện 2007? 5
Viện đại học Cambridge 8
Lời tỏ tình trong ca dao 11
Sao chép lại cả một thành phố 14
Ciruque du soleil 18
Iraq đang chảy máu chất sống 22
Làng bom đạn 28
Cấm kỵ trong việc kết hôn 36
Nhà thư pháp Trần Quốc Ẩn 40
Vũ khí vô hình 48
Ngươi mang thai bị cao huyết áp 67
Ký sinh trùg 84
Murakami, một người hùng Châu Á 88
Kho tàng Kaboul tại Paris 90